ရှေးဟောင်းဓာတ်ပုံများနှင့် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် Old Photos and Open History Project

၂၀၂၀၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မိတ်ဆက် (Introduction to Open History Project; Pathein City) ၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ Photography is art. ဓာတ်ပုံဆိုတာ အနုပညာတစ်ခုပါ Photography is emotion. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ခံစားမှုတစ်ခုပါ Photography is record. ဓာတ်ပုံဆိုတာ မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ Photography is witness of history. ဓာတ်ပုံဆိုတာ သမိုင်းရဲ့ သက်သေတစ်ခုပါ Photography is a moment of circumstance. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ခေတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရဲ့ ထင်ဟပ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ် Photography is the existence of culture. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ယဥ်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခု The more we look on photography, the more we know about Humanity. ဓာတ်ပုံတွေကိုပိုပြီးကြည့်မိလေလေ လူသားတို့ရဲ့လူသားဆန်မှုကို ပိုပြီးနားလည်လေလေပါပဲ။

Aung Soe Min အောင်စိုးမင်း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s