ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်း -Thanakha Festival, Pathein

လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေပွဲတော်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ပုသိမ်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ယခုဗွီဒီယိုသည်စကာတင်ရွေးချယ်ထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် ပါဝင်သူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ တစ်ဦးချင်းယှဥ်ပြိုင်ထားသော ဗွီဒီယိုများကိုလည်း ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s