လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် အတွက် ပုသိမ်ဓါတ်ပုံအသင်းတို့ တွေ့ဆုံ​ဆွေးနွေးပွဲ

Open History အဖွဲ့နှင့် ပုသိမ်ဓါတ်ပုံအသင်းတို့ တွေ့ဆုံ​ဆွေးနွေးရင်း ဓါတ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲကို Covid 19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေအရ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိတိုးပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ CSPM ရှင်းလင်းပွဲကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s