လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်

လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် (ပုသိမ်မြို့)

လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် (ပုသိမ်မြို့) တွင်ပြသရန် ဓာတ်ပုံများအား အမျိုးအစား (၃) မျိုးခွဲ၍

People – လူပုဂ္ဂိုလ်များ
(လူကို အဓိကထား၍ ရိုက်ကူးထားသောပုံ)
Cityscapes – မြို့ပြ၀န်းကျင်မျာ
(ရှုမြင်ကွင်းကို အဓိကထား၍ ရိုက်ကူးထားသောပုံ)
Documents – မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ
(ပို့စ်ကတ်ပုံ) ကို ပြသထားမည်သည်။

At the end of 2019, we had successfully organized five Open History Festivals through Photography, Documentaries, Generations talks on History, Arts and other social activities.

-the first in Kyauktada (Yangon)

-the second in Magway

-the third in Hpa-an and

-the fourth in Dawei

-the fifth in Yangon University

-In 2020, We are preparing for Pathein and Meikhtila.