ပြိုင်ပွဲဝင် ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ

Documentary Awards

ဆုရမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ

တတိယဆု – အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၂)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KZB)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)

တတိယဆု – အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၁)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KZB)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)


Documentary Contestants

 ပြိုင်ပွဲ၀င်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ


Photo Awards

ဆုရ ဓာတ်ပုံများ

Photo Contestants

 ပြိုင်ပွဲ၀င် ဓာတ်ပုံများ

Aung Hmue Thet 1

Aung Hmue Thet 2

Aung Hmue Thet 3

BarBu 1

BarBu 2

BarBu 3

Daw Aye Aye Win 1

Daw Aye Aye Win 2

Daw Aye Aye Win 3

Htein Lin 1

Htein Lin 2

Htein Lin 3

Htet Aung San 1

Htet Aung San 2

Htet Aung San 3

Ko Hlaing Moe 1

Ko Hlaing Moe 2

Ko Hlaing Moe 3

Ko Win Soe 1

Ko Win Soe 2

Ko Win Soe 3

Min Chit Thu 1

Min Chit Thu 2

Min Chit Thu 3

Naung Naung

Nay Oo Lwin

Saw Pyi Soe 1

Saw Pyi Soe 2

Saw Pyi Soe 3

Thein Soe Min 1

Thein Soe Min 2

Thein Soe Min 3

Thura Naing 1

Thura Naing 2

Thura Naing 3

Tin Win Naing 1

Tin Win Naing 2

Tin Win Naing 3

U Aung 1

U Aung 2

U Aung 3

U Thiha 1

U Thiha 2

U Thiha 3